POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.mpcrogozno.pl

Administratorem danych osobowych jest MPC FOAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rogoźnie, ul. Magazynowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: KRS 0000447885. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podane na formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne . Wszelkie przekazane nam dane osobowe gromadzone są w celu prowadzenia korespondencji i przetwarzane są wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione.

Bez twojej zgody nie udostępniamy twoich danych osobowych  żadnym podmiotom trzecim (chyba, że wymagają tego przepisy prawa)

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo sprzeciwu , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.